The Forbidden Forest Airdrop — 5 FORESTPLUS 9$ + ref

THE FORBIDDEN FOREST AIRDROP

Đã trade trên sàn Kucoin

The Forbidden Forest Airdrop hướng dẫn:

  • Bạn cần tài khoản Kucoin để nhận token, nếu chưa có vui lòng đăng ký
  • Truy cập The Forbidden Forest BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi Twitter và retweet bài pin
  • Tham giam Telegram của đối tác
  • Điền địa chỉ ví ForestPlus ( lấy trên sàn Kucoin)
  • Mời bạn bè để nhận thêm phần thưởng (0.2 ForestPlus)

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO