PI NETWORK MINER | 0.39 π / giờ

PI NETWORK MINER | ĐÀO COIN TRÊN ĐIỆN THOẠI

PI là tiền tệ kỹ thuật số mà bạn có thể khai thác trên điện thoại của mình Bắt đầu kiếm tiền điện tử ngay hôm nay với ứng dụng di động miễn phí, tiết kiệm năng lượng của chúng tôi.Pi giúp khai thác tiền điện tử dễ dàng, Công nghệ đột phá cho phép bạn khai thác trên điện thoại mà không làm cạn kiệt pin. Hãy lấy tiền của bạn! Pi là miễn phí. Tất cả bạn cần là một lời mời từ một thành viên đáng tin cậy hiện có trên mạng. Nếu bạn có lời mời, bạn có thể tải xuống ứng dụng di động bên dưới.

PI Network miner hướng dẫn đào PI trên điện thoại :

  • Chọn hệ điều hành bạn đang sử dụng và tải App về
  • Đăng ký tài khoản và nhập code airdropmmo
  • Sau khi đăng ký và nhập code xong, bấm vào hình tia sét để bắt đầu đào PI
  • Bạn có thể thoát khỏi App và quay lại đào sau 24h
  • Bạn nên đào theo nhóm để nhận được lượng PI mỗi giờ tối đa
  • Mời bạn bè vào để đào được nhiều PI hơn

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store