Max Burn Airdrop 5 XBM — 25$ + ref | HOT

MAXBURN AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

  • Truy cập MaxBurn Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi twitter và retweet bài pin
  • Theo dõi Facebook
  • Điền thông tin và địa chỉ ví MEW
  • Nhận thêm 2 XBM cho mỗi lượt giới thiệu

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO