Marshal Lion Airdrop — 120 MLGC 30$ No ref

MARSHAL LION AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

Chú ý : Token sẽ được phân phát vào 19/10, sau khi kết thúc IEO và sẽ khoá trong 2 tháng để ngăn tình trạng xả của airdoper.

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO