DYNAMITE VOTE FOR BITHUMB 2000 người đầu tiên

AirdropMMO
1 min readAug 30, 2019

--

DYNAMITE VOTE FOR BITHUMB AIRDROP

Sàn Bithumb đang tở chức sự kiên bỏ phiếu, tổng giá trị giải thưởng 10,000 DYNMT — 2650$ dành cho 2000 người đầu tiên

Dynamit vote for Bithumb airdrop hướng dẫn:

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO