Bora Island Event

Hướng dẫn Event:

  • Đăng ký tài khoản Bora Island
  • Vào mail kích hoạt, sau đó đăng nhập
  • Vào trang Event kéo xuống dưới cùng, nhấn quay hên xui ăn được 10k Bora là ấm
  • Mời bạn bè nhận thêm mỗi người 1 lượt ( Tương tự như kèo TTC Connect)

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO