BazToken Airdrop 30 BAZ 2.4$ + ref

BAZTOKEN AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

  • Truy cập BAZ Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Follow Twitter
  • Tham gia Telegram của nhà quảng cáo Airdrop
  • Điền thông tin email và địa chỉ ví MEW
  • Nhận thêm 5 BAZ cho mỗi lượt mời bạn bè thành công

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO