AIRDROP NOTICE AND REMINDER

AirdropMMO
1 min readSep 3, 2019

--

AIRDROP MMO | THÔNG BÁO

Cập nhật thông báo mới liên quan đến airdrop, anh em chú ý theo dõi để nhận Token

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

🚄🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃

3/9/2019

--

--

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO